Alle gasspatroner for kryokirurgi må være Class IIa (Annex VIII rule 9) sertifisert

Alle gasspatroner fra CryoIQ er Class IIa sertifisert.